Formalności przed ślubem – ślub kościelny i konkordatowy

Zawarcie związku małżeńskiego to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu. Ślub wiąże się przede wszystkim z przyjemnymi emocjami, ale i ze stresem oraz gorączką przygotowań. Za nim jednak stanie się on jednym z najwspanialszych wydarzeń, które wspominać będziemy latami, nie unikniemy również tej mniej przyjemnej strony organizacji ceremonii ślubu, jaką są kwestie formalne.

Ważne terminy

Ilość i rodzaj niezbędnych dokumentów uzależnione są przede wszystkim od tego, na jaki ślub się zdecydujemy: cywilny czy konkordatowy. Czy wybrany kościół jest kościołem należącym do naszej parafii? Czy jest to nasz pierwszy czy kolejny ślub? Jak również od tego, czy nasza „druga połowa” jest tej samej narodowości i wyznania, co my.

W przypadku ślubu kościelnego polskie prawo uznaje go tylko wtedy, gdy równolegle weźmiemy również ślub cywilny lub gdy spełnimy odpowiednie warunki, aby ślub ten można było uznać za tzw. ślub konkordatowy (małżeństwo kanoniczne). Formalności zaczynamy na 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. W tym czasie należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty i godziny ślubu. Trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu w kancelarii parafialnej spisujemy protokół przedślubny, po którym przez 3 tygodnie w naszej parafii głoszone są zapowiedzi.

Wymagania formalne

Dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego, w przypadku gdy kościół jest kościołem parafialnym jednego z przyszłych współmałżonków i obydwoje są stanu wolnego, to: dowody osobiste, metryki chrztu, zaświadczenie o bierzmowaniu oraz potwierdzenie ukończenia nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.

Tydzień przed wybraną datą ślubu należy spisać akt ślubu, w spotkaniu tym uczestniczyć mogą również świadkowie (choć nie jest to konieczne). Jeśli chcemy wziąć ślub konkordatowy, dodatkowo potrzebne będą zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego, o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Po ślubie kościelnym ksiądz w ciągu 5 dni zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Urząd Stanu Cywilnego, a po 2 tygodniach możemy odebrać skrócone odpisy aktu małżeństwa.

W innych okolicznościach

W przypadku zawierania ślubu z osobą, która jest innego wyznania, ale ochrzczoną, o zgodę należy poprosić biskupa diecezji, na terenie której mieszka nasz przyszły współmałżonek. Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa biskupa, o którą wystąpić może wikariusz w imieniu proboszcza danej parafii. Jeżeli ślub chcemy zawrzeć w kościele, który nie jest kościołem parafialnym żadnego z przyszłych współmałżonków, wymagana jest zgoda parafii własnej oraz zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii.

Przed ślubem kościelnym/konkordatowym, należy również pamiętać o dwukrotnym przystąpieniu do sakramentu spowiedzi: około 3 miesiące i dzień przed planowanym terminem ślubu. Gdy wybrankiem naszego serca jest osoba innej narodowości, należy dodatkowo złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa, według prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia.

Ostatnio coraz więcej par decyduje się na śluby w plenerze, niestety w przypadku ślubu kościelnego należy pamiętać, iż prawo kanoniczne wskazuje, że sakrament małżeństwa winien być zawarty w kościele lub kaplicy. Kodeks wspomina, co prawda. o tym, że miejscowy ordynariusz może zezwolić na zawarcie małżeństwa w innym odpowiednim miejscu, jednak w praktyce takie zgody nie są udzielane.

W przypadku ślubów cywilnych i humanistycznych sprawa ma się już nieco inaczej. Trwają również prace nad projektem zmian w ustawie „Prawo o aktach stanu cywilnego”, dzięki czemu, mamy nadzieję, już wkrótce ślub cywilny poza lokalem USC będzie możliwy. A o tym, jakie dokumenty niezbędne są do zawarcia związku małżeńskiego w przypadku takich ślubów przeczytać będzie można w kolejnym numerze

Dodaj komentarz