Okres od maja do sierpnia to czas gorączki ślubnej, najwięcej par decyduje się wtedy na…